Vítejte na stráknách ALIENS PAPERCRAFT.
Jmenuji se Honza Rükr a rád bych tady vytvořil svět inspirovaný filmem VETŘELCI.
A jak už přídomek (papírové modely)napovídá, tak by měl být celý z papíru.
Doufám,že podle modelů(které jsou zdarma ke stažení) se mi to celkem daří :o)
Takže...můžete ho stavět se mnou a těšit se ze svého vlastního světa techniky mariňáků
někde v roce 2179.:o)..Samozřejmě nedá se pořád dělat papírové modely z Vetřelců.
Tak si někdy odskočím do jinýho filmu,hry nebo třeba k angličákům....Modely inspirované těmito
návštěvami najdete v BONUS sekci tohoto webu.

Welcome at the ALIENS PAPERCRAFT pages.
My name is Jan Rükr and I want to create the world by the ALIENS movie.
And as the nickname prompt("paper models"),it will be from the paper :o)
I hope that I´m doing a job well done(by the models you can download ...free of charge).
So You can build it together with me and be happy from Your own world of marines
from year 2179.:o)..I can´t build the models only from the ALIENS movie all the time.
So the inspiration is turning at the other movies,games and those little steel cars (Hotwheels®)
The models created by this stuff You can find under the BONUS section of this web.

Takže je na čase nastavit koordináty na LV426
Odpoutat dropship od mateřské lodi a vyrazit do kolonie Hadley´s Hope pořádně provětrat
Pulzní pušku a ostatní technické vymoženosti... včetně strojů.....tak letíme:o)

So, it is time to set the coordinates to LV426 planet.
Set free the dropship from the mothership and fly to the Hadley´s Hope colony to test
Pulse rifle and other technical stuff...machines included....So, go for it!:o)